D3 0305-II Nová Hospoda – Mezno; 1,700 km

Jedná se o krátký úsek D3 ve Středočeském kraji, který slouží k propojení již vybudované dálnice v Jihočeském kraji a silnice I/3. Stavba začíná provizorním napojením na silnici I/3 u Nové Hospody a končí na rozhraní krajů. Vzhledem k pozdnímu schválení územního plánu velkého územního celku Benešovska nemohla být tato stavba kompletně dokončena spolu se související stavbou 0306-I Mezno – Chotoviny, se kterou tvoří nedílný funkční celek. Její část byla proto provizorně zprovozněna 17. 12. 2007. Dostavba na plný profil byla zahájena v červenci 2008 a ke zprovoznění došlo 22. prosince 2009. Stavba byla realizována v kategorii D 26,5/120 sdružením STRABAG - SMP CZ, zpracovatel PD Pragoprojekt.

 

D3 0306-I Mezno - Chotoviny; 6,800 km

V polovině roku 2004 byla zahájena výstavba některých dílčích částí, liniová výstavba se rozeběhla na jaře 2005. Stavba byla slavnostně uvedena do provozu 17. 12. 2007 spolu s provizorním napojením na silnici I/3 v rámci stavby 0305-II Nová Hospoda – Mezno. Zajímavostí je skalní zářez u Sudoměřic s maximální hloubkou přes 10 m a 242 m dlouhá estakáda Rzavá přes údolí u stejnojmenné obce. Součástí stavby bylo také Středisko správy a údržby dálnic (SSÚD) Chotoviny. Stavba byla realizována v kategorii D 26,5/120 sdružením STRABAG - SMP CZ, zpracovatel PD Pragoprojekt a. s.

D3 0306-II Chotoviny – Tábor; 5,307 km

Úsek obsahuje dva výjezdy a dva velké mosty (jeden z nich jako samostatná stavba 0306-II-C). Zajímavostí je opěrná zeď u rybníka Homolka, kde se vodní plocha přímo dotýká dálničního tělesa. Celkové náklady dosáhly cca 1,5 miliardy korun. V červnu 2005 byl zkompletován 8,3 km dlouhý úsek D3 tvořící obchvat Tábora, Stoklasné Lhoty a Košína. Tento úsek dočasně nebyl označen jako dálnice, k tomu částečně došlo až v prosinci 2007 při zprovoznění stavby 0306-I Mezno – Chotoviny.

Úsek byl rozdělen do čtyř částí:

 • 0306-II-A Chotoviny – Stoklasná Lhota (3,280 km), únor 2002 – říjen 2004, realizováno sdružením STRABAG - SSŽ - SMP Praha
 • 0306-II-B Stoklasná Lhota – Čekanice (1,019 km), únor 2002 – říjen 2004, realizováno sdružením COLAS - FIRESTA - SWIETELSKY
 • 0306-II-C Most Čekanice (0,472 km), únor 2003 – červen 2005, realizováno sdružením STRABAG - SMP Praha
 • 0306-II-D Čekanice – dokončený obchvat Tábora (0,536 km), říjen 2002 – červen 2005, realizace SWIETELSKY stavební

 

Do stavby 0306-II patří i dokončený, přes 3 km dlouhý, obchvat Tábora, uvedený do provozu v červnu 1991. V říjnu 2008 byla slavnostně zahájena výstavba souboru staveb Tábor – Veselí nad Lužnicí, jehož součástí je i rekonstrukce původního obchvatu Tábora na dálniční standard. Rekonstrukce zahrnuje úpravy dvoupruhu v délce 1,550 km (Stoklasná Lhota – Čekanice) a čtyřpruhu v délce 3,514 km (Čekanice – Tábor). Mimo jiné dojde k likvidaci obou čerpacích stanic v těsné blízkosti výjezdu Měšice a kompletní rekonstrukci vozovky. Rekonstrukce dvoupruhu byla dokončena v dubnu 2009. Nyní probíhá rekonstrukce čtyřpruhu, jejíž dokončení se nedá vzhledem ke zrušenému stavebnímu povolení odhadnout. Průběžně realizuje STRABAG a. s.

Galerie D3 Chotoviny - Stoklasná Lhota

Galerie D3 - rozšíření obchvatu Tábora - Čekanice

D3 0307 Tábor – Soběslav; 16,295 km

Stavba zahrnuje kromě dvou nových výjezdů (Planá nad Lužnicí a Soběslav) i rekonstrukci výjezdu Měšice (Tábor-jih), pět mostů delších než 100 m (z toho dva jako samostatné stavby) a dva ekodukty (přesypané mosty pro zvěř).

Stavba byla rozdělena na tři části:

 • 0307A Tábor – Soběslav (km 79,125 – 95,420)
 • 0307B Most přes rybník Koberný (km 87,233 – 87,808)
  Jedná se o 575 m dlouhý most o šesti polích přes rybník Koberný a biokoridor. Výstavba byla zahájena 2. 10. 2008.
 • 0307C Most přes Černovický potok (km 93,740 – 94,505)
  Jedná se o 765 m dlouhý most o 25 polích přes biokoridor, Černovický potok a silnici III. třídy.

 

D3 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí; 7,652 km

 • zahájení výstavby: 2. 10. 2008
 • zprovoznění: 27. 6. 2013

Úsek zahrnuje dvě velké dálniční křižovatky Dráchov a Veselí nad Lužnicí - sever. Napojuje se na již v roce 1998 dokončený obchvat Veselí nad Lužnicí, jehož rozšíření tvoří stavbu 0308C.

 

D3 0308B Most přes Lužnici; 1,063 km

 • zahájení výstavby: září 2009
 • zprovoznění: 27. 6. 2013

Jedná se o 1 063 m dlouhý most přes železniční trať Tábor – České Budějovice (IV. železniční koridor), stávající silnici I/3 a řeku Lužnici.

 

Tento soubor staveb 307, 308A, 308B měl být původně zkušebně finančně a částečně také investorsky zajišťován metodou PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Kvůli zpoždění při výběru koncesionáře PPP a neúnosné dopravní situaci na silnici I/3 v této oblasti, bylo nakonec z důvodu urychlení výstavby přistoupeno k financování tohoto úseku ze státního rozpočtu.

Stavba byla zahájena 2. 10. 2008, zprovozněna 27. 6. 2013 v kategorii D 27,5/120. Stavbu realizovalo sdružení STRABAG - EUROVIA - IS Košice - Metrostav. Celkové náklady staveb byly 12,433 mld. Kč.

D3 0308C Veselí n. Lužnicí – Bošilec; 5,125 km

D3 povede cca 4 km v trase obchvatu Veselí nad Lužnicí, který byl v srpnu 1998 zprovozněn jako levá polovina budoucí dálnice. Stavba zahrnuje jeden výjezd (Veselí nad Lužnicí-jih), který byl již v minulosti kompletně postaven, a také cca 3,4 km dlouhou doprovodnou komunikaci. Zahájení výstavby 7. 4. 2015, předpokládané dokončení 10/2017. Realizuje sdružení STRABAG - EUROVIA.

Galerie D3 Veselí . L. - Bošilec

Tato fotogalerie je prázdná.

D3 0309/I Bošilec – Ševětín; 8,137 km

Součástí stavby jsou 4 dálniční mosty, 2 nadjezdy, 2 mosty na II/603, podchod, přeložky silnic II/603 (5822 m), III/14713 (540 m), III/1555 (170 m), III/1558 (244 m) a III/10570 (175 m), 2 místní komunikace (797 m), příjezd (34 m), 4 polní cesty (2158 m), oprava polní cesty (800 m), 5 sjezdů na polní cesty (334 m), parkoviště, komunikace pro pěší (136 m), 2 autobusové zastávky, 4 protihlukovýché stěny (3116 m) a demolice 4 objektů a 2 mostů. Stavba byla zahájena 22. 9. 2015, předpokládané dokončení je v roce 2019. Náklady na stavbu činí 1,86 miliardy korun. Realizuje sdružení METROSTAV - SWIETELSKY -  DOPRASTAV.

 

D3 0309/II Ševětín – Borek; 10,680 km

Součástí stavby jsou 2 MÚK (Ševětín a Lhotice), okružní křižovatka, 3 dálniční mosty, 1 rekonstrukce dálničního mostu, ekodukt, odpočívka Chotýčany (samostatná akce), úprava místní komunikace (151 m), služební sjezd, provizorní napojení (120 m - nebude realizováno), 3 lesní (403 m) a 5 polních cest (2733 m), přístupová cesta (150 m), 3 protihlukové stěny (1771 m) a demolice 2 mostů.
V období 1985 až říjen 1994 byl postaven 10,5 kilometrový úsek mezi obcemi Ševětín - Borek v polovičním profilu kategorie D 26,5/120 jako pravá polovina vozovky. Výstavba proběhla ve třech stavbách. Stávající pravá polovina bude opravena rozšířena na kategorii D 27,5/120. Větve křižovatek budou přestavěny na dvoupruhové.
Realizuje sdružení METROSTAV - SWIETELSKY -  DOPRASTAV v období březen 2017 - březen 2021. Předpokládané náklady stavby jsou 1,434 mld Kč.

Galerie D3 Bošilec - Borek

Tato fotogalerie je prázdná.

D3 0309/III Borek – Úsilné; 3,160 km

Součástí stavby je MÚK Úsilné (prstencovitá), 7 dálničních mostů, 2 nadjezdy, 2 nadjezdy přes I/34, úprava silnice I/34 (1280 m), přeložka silnice III/10576 (852 m), místní komunikace (260 m), provizorní napojení (84 m), polní cesta (243 m), 2 zárubní zdi (76 m) a demolice nadjezdu přes silnici I/34. Stavba začíná před provizorním napojením silnice I/3 na starou silnici. Odtud trasa pokračuje lesem, mostem přes Kyselovu vodu (192 m), východně kolem Úsilného. Stavba končí za MÚK Úsilné. Realizuje sdružení STRABAG - EUROVIA v období 4/2015 - 10/2017. Předpokládané náklady stavby jsou 1,13 mld Kč.

Galerie D3 Borek - Úsilné

Tato fotogalerie je prázdná.